Reporty

Reporty a datové výstupy jsou jednou z nejdůležitějších funkcí každé datové aplikace. S nadsázkou je možné říci, že bez kvalitních reportů je pro většinu uživatelů taková aplikace bezcenná.

A není důležitý pouze samotný počet reportů, které systém umí vytvořit (aktuálně přes 150 různých reportů a exportů), ale především to, jak jednoduše a intuitivně je možné s reporty pracovat.

Náš generátor reportů je postaven na propracovaném systému šablon, plánovačů a databází.

Velmi jednoduše je například možné:

  • Vytvoření reportu a jeho uložení na oblíbenou pozici pro opakované použití

  • Uschování rozpracovaných šablon reportů v úložišti šablon pro pozdější využití

  • Úpravy, klonování a kopírování již vytvořených šablon

  • Sdílení vytvořených šablon s dalšími uživateli ve skupině

  • Vytváření periodicky generovaných reportů založených na “klouzavých” časových intervalech

  • Ukládání vygenerovaných reportů do datového úložiště pro pozdější zpracování

  • Naplánovat spuštění šablony v určitý čas a doručení výsledného reportu e-mailem

  • Využívat předdefinovaných šablon reportů s popisem funkce

Svá data si můžete libovolně exportovat do některého z více než 150 reportů a exportních formátů (tabulky, grafy, PDF, XLS, CSV, TXT, HELIOS, SAP, …)