Externí palivová tyč

Aplikace AutoGPS podporuje několik způsobů přímého a nepřímého měření spotřeby a hladiny paliva. Kromě například přímého připojení na sběrnici CAN je to i tyčový snímač hladiny Epsilon.

Tento snímač může měřit úroveň hladiny paliva v nádržích naftových vozidel s přesností lepší než 10%. Na jednom vozidle mohou být instalovány až čtyři snímače současně. Sonda instalovaná v nádrži po odpovídajícím “nakalibrování” pracuje jako kondenzátor jehož kapacita je lineárně závislá na hladině a teplotě v nádrži.

Tato hodnota je převedena na digitální data, zpracovávána servery AutoGPS a zobrazena v přehledném grafu. Hladina paliva je nepřetržitě kontrolována i při vypnutém zapalování a pokud dojde k prudkému poklesu hladiny, například z důvodu krádeže, je generován poplachový signál.