Sledování nákladních vozidel

Hledáte přehledný systém evidence a zpracování všech dat souvisejících s provozem nákladních vozidel? Systém Auto-GPS pro Vás zajistí komplexní on-line přehled o Vašem vozovém parku. AutoGPS mimo zpracování elektronické knihy jízd nabízí i přehled o aktuální poloze vozidel na mapě (včetně sledování pohybu v reálném čase), evidenci jízd, nákladů na jízdy (a to nejen pohonné hmoty, ale i další náklady), sledování termínů technických kontrol a garančních prohlídek a celou řadu statistických údajů souvisejících s provozem vozidel.

Hlavní výhody

 • On-line sledování vozidel – Systém umožňuje sledování pohybu vozidel (tedy i skupiny několika vozidel) v reálném čase na mapě. K dispozici jsou podklady google maps, mapy.cz a další vč. jednotlivých typů map (terénní, satelitní)

 • Automatické zpracování knihy jízd – Pro každé sledované vozidlo systém zpracuje knihu jízd. Odpadne Vám tak nutnost vedení papírové evidence. AutoGPS knihu jízd umí tisknout, ale také exportovat do jiných aplikací k případnému dalšímu zpracování. Tuto funkci ocení zejména řidiči, kteří se už nemusí zatěžovat administrativou. Díky systému se navíc vyvarují možných chyb při zadávání údajů. Identifikace služebních a soukromých jízd Vám umožní přesnou fakturaci soukromých jízd zaměstnancům a omezí možnosti zneužití služebního vozidla pro soukromé účely.

 • Identifikace řidiče – Systém před každou jízdou nabízí možnost sledovat aktivity řidičů – vytížení, dodržování maximální povolené rychlosti, povinných přestávek, vjezdu či výjezdu z uživatelem definované oblasti, včetně vytvoření cestovního příkazu.

 • Upozornění – Systém automaticky generuje a zasílá upozornění na předdefinované události. Například v případě odbočení vozidla mimo stanovenou trasu, při příjezdu či odjezdu ze zvolené oblasti a mnohé další.

 • Sledování odpracovaných motohodin i v případě, kdy se vozidlo nepohybuje a má zapnutý motor.

 • Možnost sledování stavu paliva v nádrži speciální sondou zabezpečuje vyšší přesnost sledování spotřeby a odhalení případné manipulace s množstvím paliva.

 • Zvýšené zabezpečení vozidla se hodí pro případy jeho odcizení, kdy je možné na mapě velmi rychle určit polohu vozu, případně odposlouchat hovory ve vozidle a v neposlední řadě aktivovat imobilizér vozidla. Díky indikaci stavu čidla připojeného na vstup jednotky můžete sledovat např. otevření dveří i při vypnutém motoru.

 • Statistiky nákladů na provoz vozidla Vám nabízejí snadnější vyhodnocení průměrné spotřeby vozidla, počtu najetých kilometrů a celkové amortizace vozidla.

Přehled funkcí elektronické knihy jízd AutoGPS

 • Elektronická kniha jízd - historie pohybu vozidla
 • Zobrazení polohy vozidla v reálném čase (real-time sledování)
 • Velká škála upozornění (překročení rychlosti, úbytek paliva, upozornění vázaná k oblastem, události, ...)
 • Více než 100 reportů a tiskových sestav
 • Možnost zadání typu jízdy (soukromá / služební)
 • Identifikace řidiče pomocí dallas čipu
 • Žádosti o jízdu/rezervaci vozidla
 • Uživatelská definice geografických oblastí (se kterými lze dále pracovat v upozorněních)
 • Uživatelsky definované body na mapě (domov, práce, ...)
 • Zadávání stavu tachometru
 • Zadávání tankování
 • Výpočet spotřeby a nákladů
 • Možnost importu dat z tankovacích karet
 • Hlídání STK a servisních intervalů
 • Vedení výdajů a příjmů vozidla
 • Možnost zadávání závad na vozidlech
 • Hodnocení stylu jízdy řidiče
 • GSM lokalizace
 • Možnost měření a zobrazení napětí baterie a dalších veličin
 • Speciální stránka s on-line výpisem upozornění se zvukovým efektem
 • Zobrazení stání na místě
 • Monitorování překročení hranic
 • Zobrazení nejčastějších cílů
 • Vzdálené vyčítání dat z tachografu
 • Plánování tras
 • Možnost nahrávání dokumentů
 • Mapové podklady Google maps a mapy.cz
 • Podklady pro zemědělce LPIS
 • Napojení na pult centrální ochrany
 • Možnost nastavení účetní závěrky
 • Čtení dat z CAN
 • Členění automobilů do poboček
 • Možnost připojení externích zařízení (např.: palivová tyč, sonda pro měření okolního prostředí, ...)
 • Lokalizace do 16 jazyků